İŞÇİLƏRİN İCBARİ VƏ SOSİAL SIĞORTASININ TƏŞKİLİ

İŞÇİLƏRİN İCBARİ VƏ SOSİAL SIĞORTASININ TƏŞKİLİ
  • • İşçilərin istehsalatda peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsinə qarşı icbari sığortasının təşkil edilməsi

    • İşçilərin icbari və könüllü tibbi sığortasının təşkili