GÖMRÜK XİDMƏTLƏRİ

GÖMRÜK XİDMƏTLƏRİ
 • • İdxal edilmiş malların gömrük rəsmiləşdirilməsi

  • İxrac edilmiş malların gömrük rəsmiləşdirilməsi

  • Gömrük ödənişlərinin ilkin hesablanması

  • Yük gömrük bəyannamələrinin hazırlanması üçün lazımı sənədlərin təşkili

  • Yük gömrük bəyannamələrinin hazırlanması

  • Marşrut üzrə malların izlənməsi

  • Gömrük orqanlarında müştərilərin maraqlarının təmsil olunması

  • Gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə məsləhətlər

  • Gömrük orqanlarında mübahisələrin həlli