PATENT XİDMƏTLƏRİ

PATENT XİDMƏTLƏRİ
  • • Əqli mülkiyyət hüquqlarının müdafiəsi,sertifikatlaşdırma və patent üzrə hüquqi xidmətlər

    • Əmtəə nişanlarının və patentlərin dövlət qeydiyyatı

    • Patentin qeydiyyata alınması və hüquqi müdafiə tədbirləri