KORPORATİV HÜQUQU

KORPORATİV HÜQUQU
 • • Hüquqi şəxslərin yaradılması

  • Şirkətin nizamnaməsinin (təsis sənədlərinin) və daxili qaydalarının hazırlanması

  • Nümayəndəlik və filialların yaradılması

  • Etik və uyğunluq qaydalarının hazırlanması,tətbiqi və inkişafı

  • İcraçılar və direktorlar üçün əmək müqavilələrinin tərtibi

  • Hüquqi ekspertiza

  • Hüquqi şəxsin birləşmə, qoşulma, bölünmələr və ayrılma şəklində yenidən təşkili

  • İflas hallarına və ləğvetmə proseslərinə uyğun hüquqi xidmətlər

  • Müflisləşmə zamanı əmlakın idarə edilməsi

  • Paylar üzrə əməliyyatlar və investisiya razılaşmaları

  • Likvidasiya və ləğvetmə