HÜQUQİ ŞƏXSLƏRİN YARADILMASI VƏ LƏĞV EDİLMƏSİ

HÜQUQİ ŞƏXSLƏRİN YARADILMASI VƏ LƏĞV EDİLMƏSİ
 • • ASC-nin yaradılması və qeydiyyatı

  • MMC-nin yaradılması və qeydiyyatı

  • Kiçik sahibkarlığın fərdi qeydiyyatı

  • Qeyri-hökümət təşkilatlarının yaradılması və qeydiyyatı

  • Filialların və nümayəndələrin qeydiyyatı

  • Filialların və nümayəndələrin akkreditasiyası

  • Hüquqi şəxslərın yenidən təşkili

  • Hüquqi şəxslərin ləğvi

  • Hüquqi ünvanların qeydiyyatı

  • Törəmə şirkətlərinın yaradılması

  • Şirkətin nizamnaməsində dəyişikliklərin olunması

  • MMC-nin ləğv edilməsi

  • Şirkətin müflis olması