HÜQUQİ XİDMƏTLƏR

HÜQUQİ XİDMƏTLƏR
 • • Hüquqi abonent xidməti

  • Hüquqi məsələlər üzrə konsaltinq

  • Arbitraj məhkəməsində təmsilçilik

  • Mübahisələrin həll edilməsi

  • İnsan resursları üzrə konsaltinq

  • Miqrasiya məsələləri üzrə konsaltinq

  • Müəssisənin fəaliyyəti ilə bağlı əsaslandırılmış yazılı rəy (mülki, prosessual, korporativ, əməyin, valyuta qanunvericiliyi çərçivəsində)

  • Bütün dövlət qurumlarında müştərinin maraqlarını təmsil edilməsi

  • Müqavilələrin tərtib edilməsi

  • Danışıqlarda iştirak

  • Müəssisə adından işgüzar yazışmalar

  • Qarşı tərəflərdən alınan sənədlərin və müqavilələrin hüquqi ekspertizası

  • Qanunvericilikdə dəyişikliklərin mütəmadi olaraq monitorinqi

  • Biznesin informasiya və hüquqi dəstəyi