AUTSORSİNQ

AUTSORSİNQ
 • I. Mühasibat Departamentinin Autsorsingi


 • • Əsas vəsaitlərin hərəkətinin sənədləşdirilməsi
 • • Əsas vəsaitlərin daxil olmasının uçotu
 • • Əsas vəsaitlərin köhnəlməsinin (amortizasiyasının) uçotu
 • • Kassa sənədlərinin təşkili və uçotunun aparılması

  • Bank sənədlərinin təşkili və uçotunun aparılması

  • Əmək haqqının hesablanması

  • Sosial sığorta ayırmaların hesablanması

  • Məzuniyyətlərin hesablanması

  • Balans mənfəətinin (zərərinin) uçotu

  • Mənfəətdən istifadənin uçotu

  • Bölüşdürülməmiş mənfəətin (ödənilməmiş zərərin) uçotu

  • Aylıq, rüblük, illik hesabatların hazırlanıb vergi orqanlarına təqdim edilməsi

  • Hesabatların Dövlət Statistika orqanlarına təqdim edilməsi

  • Hesabatların hazırlanıb Sosial Müdafiə Fonduna təqdim edilməsi

  II. İR Departamentinin Autsorsingi


  • AR Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq işçilər ilə əmək müqaviləsinin bağlanması

  • İşçilərlə bağlı şirkət daxili əmrlərin hazırlanması və qeydiyyatının aparılması

  • İşçilərin şəxsi işlərinin yaradılması

  • Müqavilələrin və onların əlavələrinin tərtib olunması

  • Məzuniyyət və ştat cədvəllərinin tərtib olunması

  • İşçilərin haqq-hesab sənədlərinin hazırlanması

  • İşçilərin tibbi sığortası ilə bağlı sənədlərin hazırlanması,